Top
De Decentralen

Voor een decentrale & democratische universiteitSebastian Proos

Ik ben Sebastian Proos en ik studeer Media en Cultuur. Ik hoop volgend jaar met jouw steun de bezem door de bestuurlijke UvA heen te halen en jou, de student, de macht te geven. Men klaagt wel eens dat studenten niet betrokken en geëngageerd zijn bij het reilen en zeilen van de universiteit. Dit is echter niet te wijten aan studenten zelf, maar aan de huidige bestuurscultuur en prestatiedruk. Hierdoor wordt de student zo snel mogelijk door een studie heen gejaagd en is er weinig ruimte voor bezinning en extra-curriculaire activiteiten. Omdat de universiteit van groot belang is voor de samenleving moeten we garanderen dat iedereen zich er thuis kan voelen en het een afspiegeling is van de samenleving. De universiteit mag niet gereduceerd worden tot een simpel bedrijf met winstoogmerk. Ik wil in de raad de ideologische strijd aangaan met eenieder die commodificering van het onderwijs wilt bevorderen. Wetenschap moet gebeuren omwille van kennis, niet in het belang van de arbeidsmarkt of bedrijfsleven.

Sebastian

Pim van Helvoirt

Ik ben Pim van Helvoirt, een derdejaarsstudent Bèta-gamma. Ik maak me zorgen, omdat een opleiding steeds meer gezien wordt als een investering in jezelf, en steeds minder als een investering in de maatschappij. Volgens mij is het primaire doel van de universiteit als eerste om mensen te vormen die iets positiefs bijdragen aan de wereld, niet in eerste plaats aan de arbeidsmarkt. De universiteit moet dus competente rebellen afleveren die kritisch kunnen reflecteren op alles om hen heen. De universiteit hoort voor deze taak de vrijheid te krijgen die hierbij hoort, maar ook de verantwoordelijkheid. We moeten het goede voorbeeld geven en de huidige maatschappij ter discussie stellen. Als we het puur bij onze universiteit houden, denk ik dat er drie dingen kraakhelder zijn: er is een gebrek aan diversiteit op onze witte universiteit, er is nog veel ruimte voor democratisering en onze universiteit moet de nodige stappen zetten om te verduurzamen. Komend jaar wil ik de studenten het gereedschap geven, om het heft in eigen hand kunnen nemen en aan het roer te gaan staan. Hoe? Dat lees je in ons partijprogramma.

Pim

Sasha Borovitskaya

Hoi, mijn naam is Aleksandra (Sasha) Borovitskaya, en ik ben derdejaars PPLE student. Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de Facultaire Studentenraad van de rechtenfaculteit en veel geleerd over hoe de UvA functioneert. Het komend academisch jaar wil ik mij verder inzetten voor de student en de universiteit. Ik wil ervoor te zorgen dat de UvA een instelling is voor iedereen. Kritiek op de UvA vanuit verschillende groeperingen, in de vorm van de Maagdenhuisbezettingen of het rapport Democratisering en Decentralisering, heeft laten zien dat de UvA zich op vele punten kan verbeteren. Het is aan ons de taak om te zorgen dat dit op een decentrale en democratische wijze verloopt, om het meest doeltreffende beleid te faciliteren. Verscheidene initiatieven die dit jaar zijn gestart, onder andere de nieuwe diversity officer en het allocatiemodel, wil ik verder waarmaken binnen de CSR.

Sasha

Esther Baar

Mijn naam is Esther Baar en ik ben vorig jaar afgestudeerd van het Amsterdam University College en sta nu ingeschreven voor de Master Biomedical Sciences. De afgelopen jaren heb ik mij altijd hard gemaakt voor het studentenbelang via mijn studievereniging en door me met zo’n beetje alles te bemoeien waar ik onrechtvaardigheid constateerde of ruimte voor verbetering zag. Inmiddels heb ik er mijn levenswerk van gemaakt om de principes van decentralisering en democratisering na te leven en te verkondigen waar ik ook kom. Door de academische gemeenschap op het laagst mogelijke niveau het eerste en het laatste woord te geven over de zaken die haar aangaan, gaat alles beter, goedkoper, en eenvoudiger. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is transparantie (de beschikbaarheid van informatie), zodat iedereen (en dan bedoel ik ook iedereen) kan meedenken en meebeslissen. Door deze idealen te implementeren in de UvA creëren we het best mogelijke onderwijs én gelukkige mensen. Easy as that.

Esther

Tammie Schoots

Mijn naam is Tammie Schoots, student Wijsbegeerte. Als activist sta ik al geregeld op de barricade. Veranderingen maak je echter via de politiek. Ik wil me hard gaan maken om de misstanden op de UvA aan te pakken. Het steeds verder uitdijende neoliberalisme en elitaire kabinetsbeleid hebben namelijk flinke druk uitgeoefend. Dat resulteert bijvoorbeeld in rendementsdenken. De UvA gooit studenten zo op de arbeidsmarkt en het liefst ook nog zo snel mogelijk. We leggen banden en restricties op iedereen die niet binnen de marges past. Ook worden de geldstromen in overbodige centrale beleidsconstellaties gestoken waardoor veel geld verloren gaat. Geld wat we beter kunnen besteden aan de ontwikkeling van de studenten. Ten slotte is het belangrijk om te erkennen dat faculteiten zelf de beste kennis hebben van hun opleidingen hebben. Ze moeten weer zelf beschikking krijgen over hun onderwijs- en examenregelingen. Ik ga deze misstanden aanpakken. De UvA moet weer een kritische afspiegeling van de maatschappij worden. We moeten met goed beleid oppakken waar de overheid faalt. Stem op mij de aankomende studentenraadsverkiezingen en ik zal de strijd met het slechte centrale beleid aangaan.

Tammie